Mida peab silmas pidama katuse ehitusel?

February 26, 2013 in General

Milline majaosa on kõige olulisem? Millest alustada vana maja renoveerimist? Iga juhtumi puhul võivad lahendused olla erinevad, siiski enamasti tuleks alustada vundamendist ja katusest. Kehvas seisus vundamendi korral võivad tekkida külmakerked ja vajumid, mis võivad hoone renoveeritud osad rikkuda.

Sama võib juhtuda lekkiva katuse puhul. Viga oleks maja renoveerimisel alustada siseviimistlusega ja katusele mitte tähelepanu pöörata, kuna esimese läbijooksu korral võib saada siseviimistlus rikutud, (värv, pahtel, parkett,)niiskus võib jääda konstruktsioonide vahele, võivad tekkida mürgised hallitused (eriti kipsplaadi tagaküljel), puidumädanikud, halvemal juhul majavamm. Sama asi võib juhtuda ka Fassaadiga. Eriti kiiresti võib lekkiv katus, või vihmaveesüsteem rikkuda ära krohvitud fassaadi.

Hinnanguliselt (olenevalt hoonest ja olukorrast) väljub hoonest ülemiste kihtide kaudu 60-80% soojusest. Seda teades oleks mõistlik alustada renoveerimist ja soojustamist just hoone ülemistest kihtidest (katuslaed, vahelaed, katused). Tihti inimesed, kokkuhoiu eesmärgil, soojustades katuslagesid (näiteks pööningukorruste väljaehitamisel) jätavad vananenud katusekatte vahetamata, see tegelikult ei õigusta ennast, sest:

 1. läbijooksud võivad rikkuda soojustuse ja viimistluse
 2. Katusekatte vahetamine peale soojustamist ja viimistlemist on palju keerukam ja kulukam

 Katusekihid

 • Kandekonstruktsioon (sarikad, fermid)
 • Soojustus
 • Aluskatus (kihid sarikate ja katusekatte vahel)
 • Katusekate

Põhilised Katusetüübid:

 1. Viilkatus
  viilkatus
 2. Kelpkatus
  Kelpkatus
 3. Lamekatus
  lamekatus

 

Eestis pakutavad katusekatted:

1. Kivikatused

 •  Keraamiline katusekivi (väliselt tsementkiviga sarnane)
 •  Tsementkatusekivi       (väliselt keraamilise katusekiviga sarnane)
 • Looduslikkatusekivi (Kiltkivi, õhuke tume kiviplaat, erinevates vormides, meenutab kohati katusesindleid)

2. Terasplekk

 • Kiviprofiil (kivikatust immiteeriv, erinevad pinnakatted)
 • Laine-ja trapetsprofiil(erinevad pnnakatted)
 • Valtsplekk(erinevad pinnakatted ka.süsiniktsink, vaskplekk)
 • Klassikprofiil (valtsplekki immiteeriv)
 • Kivipuistega terasplekk (katusekivi immiteeriv)

3. Bituumenmaterjalid

 • Rullmaterjal SBS(ruberoidi ilmastikukindel edasiarendus)
 • Bituumensindel(näiteks rahva keeles kärgkatus, on ka teisi mustreid)
 • Bituumenlaineplaat(sarnaneb eterniidile, erinevad toonid)

4. PVC kattusekatted

 • Protan
 • Eterniit

5. Looduslikest materjalidest katused

 • Rookatus
 • Puitkatused(laudkatus, puitsindel, katusekimm, laastukatus)
 • Muldkatus