Katuse maksumus ja esteetilisus

February 26, 2013 in General

Katus mõjutab maja välisilmet väga tugevasti. Valides katust esteetilisuse vaatenurgast peaks lähtuma sellest , et katus peaks moodustama majaga ühtse terviku. Katusematerjali struktuur ja värvitoon peaksid kokku sobima ülejäänud majaga.

Materjali valik sõltub hoone kasutusotstarbest ja keskonnast. Peab silmas pidama ka traditsioone ja ajaloolist aspekti. Näiteks rehielamutüüpi ehitistele on Eesti tingimustes katustel kasutatud enamasti roogu, või puitu, sellisele majale ei sobi katuseks, näiteks katusekivi, või profiilplekk.

Samas modernse arhitektuuriga palkmajale kivi jälle sobib, (keskeuroopa stiilis palkamajad on enamasti kivikatusega) Esimese eesti ajal ehitatud puidust linnamajade katused kaeti enamasti valtsplekiga ja tänapäevalgi oleks raske ettekujutada selliseid maju  mingisuguse muu katusekattega (sellise stiili näiteid võib leida ka maapiirkondades).

Tänapäevasem arhitektuur lubab kasutada  laiemas valikus materjale. Nõukogude ajal  levinud valdav silikaadist fassaadiga eramuarhitektuur lubab kasutada juba tänapäevaseid, k.a. rohkem sünteetilisi materjale, näteks kasvõi värvitud profiilplekki, betoonist kivi, eterniiti, miks ka mitte bituumenlaineplaati.

Bituumensindel (kärgkatus) sobib hästi ameerika või skandinaavia stiilis hoonetele, seda nii traditsiooniliste, kui ka modernsete näidete puhul. Samuti on vasutanud SBS-i (nn. tõrvapappi meenutav, siiski sellest kordades kvaliteetsem ja nägusam materjal) ning võib õelda, et teatud tüüpi majadele sobib päris hästi.

Eelnev jutt ei pretendeeri apsoluutsele tõele. Ilu jääb siiski vaataja silmadesse ja vaid katuseomanik ise saab otsustada, mis talle sobib, Siiski kokkuvõtteks mõned soovituslikud küsimused, mis endale esitada:

  • Mis ajastust on majavälisilme, milliseid materjale siis kasutati?
  • Mis materjalist on fassaad, milline materjal haakuks sellega kõige paremini.
  • Milline katus sobiks kõige paremini ümbritsevasse keskonda?

Maksumus

Alltoodud andmed on üldistatud. Turul pakutavad hinnad sõltuvad  paljudest asjaoludest (näiteks materjali soetushinnast, teenusepakkuja hinnapoliitikast, objekti asukohast, katuse keerukusest jne.)

Lõpliku usaldusväärse hinna saab vaid läbi konkreetsete hinnapäringute.  (Materjali tootjate veebilehtedel välja toodud materjali hinnad tihti ei kajasta kõigi lisadetailide hinda, näiteks: kinnitusvahendid, tihendid, katusetarvikud, servakivid, tilgaplekid ja neeluplekid jms. Hinda mõjutab veel aluskatus, trantspordi- ja tõsteteenused)

Toome välja keskmise turuhinna viilkatuse põhjal:

  • Objekt asub suurema keskuse lähedal
  • Katusel puuduvad neelud, vintskapid katuseaknad ja ms.
  • Hind ei sisalda sarikate paigaldust (kandekonstruktsioonide ehitust) ega tuulekastide ehitust
  • Hind sisaldab: katusekatet koos minimaalsete katusetarvikutega, katusekatte aluskihte ( vastavalt katusekatte vajadustele kas roov, täislaudis , aluskate, distants jms.)
  • All oleval hüpoteetilisel katusel on külm katusealune(pööning), ning tuuletõket ei ole arvestatud m2 hinna sisse.